Soek Gids Nuwe skakel Woordeboek Eenhede

  Die Afrikaanse soekmasjien.

Doelgemaakte Soektog

landbou verenigingRieme Gids >> landbou >> vereniging


Bladsy 1 van 1  (3 Resultate)

1. Loskop Besproeiingsraad

Het ontstaan na aanleiding van die gedeeltelike privatisering deur die Departement van Waterwese en Bosbou
http://www.loskopbesproeiingsraad.co.za/

2. Overberg Distriks Landbou Vereniging

Overberg DLV het dit ten doel om sy lede en die Overberg te dien met professionele ondersteuningsdienste deur dit self pro-aktief te lewer en/of te fasiliteer om sodoende landbou eenheid en volhoubaarheid te bevorder
http://www.overbergdlv.co.za/

3. Transvaalse Landbou-unie

Om die lede van die TLU te organiseer in 'n verenigde front in belang van kommersi‰le landbou as beroep en met behoud van die kulturele leefwyse.
http://www.tlu.co.za/

Bladsy 1 van 1  (3 Resultate)

landbou - vereniging