Soek Gids Nuwe skakel Woordeboek Eenhede

  Die Afrikaanse soekmasjien.

Doelgemaakte Soektog

godsdiens sinodeRieme Gids >> godsdiens >> sinode


Bladsy 1 van 1  (2 Resultate)

1. Ned Geref Sinode van Oos-Transvaal

Coram Deo: 'n Lewe in die teenwoordigheid van God in navolging van Christus....
http://www.sinoos.co.za/

2. NGKerk Sinode Noord-Transvaal

Bely dat ook die NG Kerk skepping van God Drie-enig is en as gawe aan Suid-Afrika geskenk is
http://www.ngk-ntvl.com/

Bladsy 1 van 1  (2 Resultate)

godsdiens - sinode