Soek Gids Nuwe skakel Woordeboek Eenhede

  Die Afrikaanse soekmasjien.

Doelgemaakte Soektog

godsdiens maatskaplikRieme Gids >> godsdiens >> maatskaplik


Bladsy 1 van 1  (2 Resultate)

1. Buvton Portaal

BUVTON is 'n buro van die Universiteit van Stellenbosch wat in vennootskap met die kerk spesialisdienste lewer aan predikante en gemeentes.
http://www.sun.ac.za/buvton/

2. Węreld VIGSdag

World Vision Suid Afrika en Die Christen VIGSburo deel die passie om die Kerk te begelei om in die voetspore van Jesus Christus sy roeping op die MIV/VIGS terrein uit te leef.
http://www.christians.co.za/template.asp?content=aids/vigsdag.html

Bladsy 1 van 1  (2 Resultate)

godsdiens - maatskaplik