Soek Gids Nuwe skakel Woordeboek Eenhede

  Die Afrikaanse soekmasjien.

Doelgemaakte Soektog

godsdiens kursusseRieme Gids >> godsdiens >> kursusse


Bladsy 1 van 1  (3 Resultate)

1. Die Suid-Afrikaanse Kerkorrelistevereniging

Beywer hom vir die bevordering van die Protestantse kerkmusiek in die Afrikaanse kerke en funksioneer as 'n professionele liggaam in belang van die kerkorrelis
http://www.sakov.org.za/

2. Lewensverryking Seminare

Hierdie interkerklike aksie funksioneer sedert 1979 en tans word meer as 3000 persone per jaar bereik. Kursusse word oor die hele land aangebied.
http://www.lewensverryking.co.za/

3. Shama

Hier sal u eboeke en artkels oor moeilike onderwerpe vind om u te help in u verhouding met die Here
http://www.shama.org.za/

Bladsy 1 van 1  (3 Resultate)

godsdiens - kursusse