Soek Gids Nuwe skakel Woordeboek Eenhede

  Die Afrikaanse soekmasjien.

Doelgemaakte Soektog

godsdiens kerkeRieme Gids >> godsdiens >> kerke


Bladsy 1 van 6  (53 Resultate)

1. Afrikaanse Protestantse Kerk Namakwaland

Welkom by die tuisblad van die AP Kerk Namakwaland. Mag hierdie webblad die Woord van God aan almal verkondig tot uitbreiding van sy koninkryk
http://www.apknamakwaland.20m.com/

2. Afrikaanse Protestantse Kerk Pofadder

Ons gemeente is oor 'n baie wye area versprei in die Noord-Kaap, en lidmate is maar dun gesaai. Die Here was ons genadig die afgelope jare, en ons dank Hom vir al sy gawes.
http://www.apkpofadder.20m.com/

3. AGS Deo Gloria - Erasmusrand gemeente

Ons dien die Here in `n atmosfeer van liefde en vrede en daarom glo ons dat mense graag hier wil wees. Mense is vir ons belangrik. In die gemeente probeer ons om na mense se behoeftes om te sien.
http://www.agsdeogloria.co.za/

4. Antipas Reformed Baptist Church in South Africa

'n Gereformeerde webtuiste. Gratis bybelse lering in die vorm van kort, bevatlike studiestukke en oudio, ter bevordering van begrip en geloof in die fundamentele Godgesentreerde beginsels van die Woord
http://www.reformed.org.za/

5. AP Kerk Kakamas

Die AP Kerk is 'n kerk van Jesus Christus, 'n Protestantse Gereformeerde Afrikaanse Kerk wat die hele Bybel as die heilige en onfeilbare Woord van God en Glo in die Drie-enige God(Vader, Seun en Heilige Gees) ..
http://www.apkerk-kakamas.8k.com/

6. AP Kerk Sanddrift

Die AP Kerk is 'n gereformeerde kerk van Christus wat die hele Woord van God verkondig aan alle mense.
http://apksanddrift.tripod.com/

7. Biblaridion

NG Wierdapark se beskeie poging om, na aanleiding van die gemeente se Bybelstudie geleenthede, vleuels te gee aan die getuienis van gelowiges
http://www.biblaridion.co.za/

8. Centurion-Wes Presbiteriaanse Kerk

Klassieke Presbiteriaanse materiaal in Afrikaans. Teologie, belydenis, oordenkings, liedere, artikels, liturgie
http://www.cpk.co.za/

9. Die Evangelies-Gereformeerde Kerk van Suid-Afrika

'n Evangeliese kerk met gereformeerde grondslag en reik die hand van vriendskap en welwillendheid na elke Christus-belydende Kerk. Distansieer hom van die Wˆreldraad- en Suid-Afrikaanse Raad van Kerke
http://www.egkerk.co.za/

10. Die Gereformeerde Kerk Boksburg-Suid

'n Gemeente aan die werk, almal altyd biddend, Christus gerig, gemeente-gerig en na buite gerig.
http://home.mweb.co.za/st/stephan1/

Bladsy 1 van 6  (53 Resultate)
1   2   3   4   5   6  

godsdiens - kerke