Soek Gids Nuwe skakel Woordeboek Eenhede

  Die Afrikaanse soekmasjien.

Doelgemaakte Soektog

Arbeidsmark ArbeidswetRieme Gids >> Arbeidsmark >> Arbeidswet


Bladsy 1 van 1  (3 Resultate)

1. Arbeidsadvies en -versekering

Causa Management Solutions is gestig in 2006 toe die idee ontstaan het om werkgewers teen die risiko wat met die ontslag van werknemers gepaard gaan, te verseker. As `n groep deskundiges het ons besluit om ons kragte saam te voeg en het ons `n polis ontwikkel om die werkgewer teen die toekennings van die KVBA en Bedingingsrade te verseker en daarmee saam arbeidsondersteuningsdienste te lewer
http://www.causa.co.za/

2. Dienskontrak

Solidariteit Regsdienste - Kontrakte
http://www.regsdienste.co.za/kategorie/kontrakte/

3. DISSIPLIN╩RE KODE & PROSEDURE

Die Suid Afrikaanse Arbeidsgids
http://www.labourguide.co.za/afrikaanse-artikels/272-dissiplinere-kode-a-prosedure

Bladsy 1 van 1  (3 Resultate)

Arbeidsmark - Arbeidswet