Soek Gids Nuwe skakel Woordeboek Eenhede

  Die Afrikaanse soekmasjien.

Doelgemaakte Soektog

ArbeidsmarkRieme Gids >> Arbeidsmark


Bladsy 1 van 2  (11 Resultate)

1. Arbeidsadvies en -versekering

Causa Management Solutions is gestig in 2006 toe die idee ontstaan het om werkgewers teen die risiko wat met die ontslag van werknemers gepaard gaan, te verseker. As `n groep deskundiges het ons besluit om ons kragte saam te voeg en het ons `n polis ontwikkel om die werkgewer teen die toekennings van die KVBA en Bedingingsrade te verseker en daarmee saam arbeidsondersteuningsdienste te lewer
http://www.causa.co.za/

2. S A Talent

Hierdie webblad bied `n geleentheid aan sulke Suid-Afrikaners om hulle kundigheid op `n databasis te plaas. Ons sal die inligting deurlopend aan die regering en personeelagentskappe deurgee
http://www.satalent.co.za/

3. Onafhanklike Entrepreneurs Vereniging

`n Web tuiste vir aansoekvorms en inligitng vir stalltjie houers in Hartenbos en Mosselbaai gebied
http://www.oev.co.za/

4. Ek Bly Staan

Alledaagse lewenservaringe
http://www.ekblystaan.blogspot.com

5. Ek Bly Staan

Bemoediging vir traumatiese ervaringe
http://www.ekstaan.blogspot.co.za

6. Kom huistoe-veldtog

'n Inisiatief gerig om 'n bydrae te lewer tot die terugbring van kundiges na Suid-Afrika en behoud van kundiges in Suid-Afrika asook betrokkenheid van Suid-Afrikaanse kundiges.
http://www.komhuistoe.co.za/

7. Boekhou- en Pastelopleiding

Geakkrediteerde Dosente
http://www.opleiding.co.za/

8. MWU-Solidariteit

Solidariteit is die grootste onafhanklike vakbond in Suid-Afrika en verteenwoordig verskillende bedrywe
http://www.solidaritysa.co.za/

9. Solidariteit

Solidariteit streef elke oomblik van elke dag daarna om die beste vakbond in Suid-Afrika te wees
http://www.solidariteit.co.za/

10. Solidariteit Jeug

Solidariteit Jeug is die vakbond Solidariteit se jeugbeweging. Solidariteit ervaar tans die snelste groei van alle vakbonde in Suid-Afrika en daar het 'n groot behoefte onder jongmense ontstaan om ook deel van Solidariteit te word
http://www.solidariteitjeug.co.za/

Bladsy 1 van 2  (11 Resultate)
1   2  

Arbeidsmark -