Soek Gids Nuwe skakel Woordeboek Eenhede

  Die Afrikaanse soekmasjien.

Doelgemaakte Soektog

godsdiensRieme Gids >> godsdiens


Bladsy 8 van 10  (98 Resultate)

71. Die weg na die lewe

Hierdie webwerf poog om vir elke persoon nuwe hoop vir die toekoms te bring. `n Groter hoop as wat die wêreld ooit kan verskaf. Ons vertrou dat die inligting wat hier geplaas is en nog geplaas sal word vir jou `n beter perspektief op die lewe sal bied en vir jou ook persoonlike vreugde en innerlike vrede sal verskaf.
http://www.dieweg.co.za/

72. Eindtyd

Die blad handel oor die geskiedenis, huidige gebeure, en toekomstige gebeure, gebaseer op Bybelse feite.
http://www.eindtyd.org

73. Enigste Troos

Webblad van Dr AH Bogaards Predikant: Gereformeerde Kerk Pretoria - Rooiwal
http://www.enigstetroos.org/

74. Gemeentevreugde

Gemeentevreugde Konsultante is 'n liggaam op die kerklike terrein en vorm 'n geslote werkgemeenskap. Daar is geen koste en geen finansi‰le voordeel verbonde aan lidmaatskap van die werkgroep nie.
http://www.icon.co.za/~vreugde/

75. Leesrooster

Die projek is begin deur `n groepie leraars uit die VGK en NGK wat saamgewerk het aan `n `handleiding' wat lidmate kan help om die preek van Sondag uit te leef in die week
http://www.leesrooster.org.za/

76. Op die Die Snykant

'n Geestelike Insig in Die Nuwe Wereld Orde. Saamgestel in samewerking met The Cutting Edge Ministries. Die blad gee inligting weer met betrekking tot die Bybelse profesie van die Nuwe Wereld Orde.
http://snykant.jislaaik.com/

77. Radio Kansel

Om in opdrag van Jesus Christus die Blye Boodskap deur woord en daad te verkondig hoofsaaklik aan alle Suid-Afrikaners, en 'n hoofrolspeler te wees om morele waardes te versterk en by te dra tot hoop ..
http://www.radiokansel.co.za/

78. Buvton Portaal

BUVTON is 'n buro van die Universiteit van Stellenbosch wat in vennootskap met die kerk spesialisdienste lewer aan predikante en gemeentes.
http://www.sun.ac.za/buvton/

79. Wêreld VIGSdag

World Vision Suid Afrika en Die Christen VIGSburo deel die passie om die Kerk te begelei om in die voetspore van Jesus Christus sy roeping op die MIV/VIGS terrein uit te leef.
http://www.christians.co.za/template.asp?content=aids/vigsdag.html

80. Lééf Met Hart & Siel

Die aanlyn-gemeenskap van die Afrikaanse glanstydskrif vir Christenvroue, Lééf
http://www.leef.co.za/

Bladsy 8 van 10  (98 Resultate)
.. 2   3   4   5   6   7   8   9   10  

godsdiens -