Soek Gids Nuwe skakel Woordeboek Eenhede

  Die Afrikaanse soekmasjien.

Doelgemaakte Soektog

godsdiensRieme Gids >> godsdiens


Bladsy 6 van 10  (98 Resultate)

51. NG Waverley Oos, Pretoria

Om as koningsgesin God te loof, mekaar te versorg, hoop te bring en mee te werk aan die genesing van die gemeenskap
http://www.ngwaverleyoos.co.za/

52. pargief

Erediens-werkwinkel vir die NG Kerk Empangeni, wyksgemeente Mtunzinie
http://www.angelfire.com/biz/uzulu/pargief.htm

53. Presbiteriaanse Kerk Centurion

Die ryke geloof en liturgiese Presbiteriaanse erfenis in Afrikaans
http://www.cpk.co.za/

54. SA Gemeente, London

SA Gemeente - Pentonville Road, King's Cross, London - by die Walliese Kerk - Alle gemeente aktiwiteite
http://www.sagemeente.com/

55. Stellenbosch Gemeente

Stellenbosch Gemeente se Tuisblad
http://www.sg.org.za/

56. V.G.K. Decoligny, Umtata, Transkei

Geskiedenis van VGK Decoligny
http://www.decoligny.org.za/

57. Vredelust Gemeente Bellville

Soekendes word geesdriftiges vir Jesus
http://www.vredelust.co.za/

58. Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika.

Die inligtingstuk is geskryf om Die Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika en sy lidmate bekend te stel.
http://www.vgk.org.za/

59. Webdienste vir Gemeentes van die NG Kerk

Die NG Webdiens word aangebied deur ANNO Internet, Silverton, 'n divisie van ESP Professionele Dienste BK., bedryf verskeie IT dienste waaronder 'n web voorsiener (web hosting) diens.
http://www.ng.org.za/

60. Die Suid-Afrikaanse Kerkorrelistevereniging

Beywer hom vir die bevordering van die Protestantse kerkmusiek in die Afrikaanse kerke en funksioneer as 'n professionele liggaam in belang van die kerkorrelis
http://www.sakov.org.za/

Bladsy 6 van 10  (98 Resultate)
.. 2   3   4   5   6   7   8   9   10  

godsdiens -