Soek Gids Nuwe skakel Woordeboek Eenhede

  Die Afrikaanse soekmasjien.

Doelgemaakte Soektog

godsdiens kerkeRieme Gids >> godsdiens >> kerke


Bladsy 5 van 6  (53 Resultate)

41. NG Kerk Wynberg

Ons wil met ons hele hart daarna soek om ons hemelse Vader beter te leer ken. Ons streef op alle terreine van ons gemeente daarna om te groei in ons verhouding met ons enigste Verlosser..
http://www.ngkerkwynberg.co.za/

42. NG Lynnwoodrif

Met "Christus alles en in almal", bedoel ons dat soveel mense moontlik deur middel van bedieninge van die gemeente onder die leiding van die Heilige Gees gelei sal word
http://www.lynnwoodrif.co.za

43. NG Moedergemeente Oudtshoorn

NGK Moedergemeente Oudtshoorn se hoofblad
http://www.moeder.co.za/

44. NG Riebeeckstad-Erfdeel

Christus alles en in almal
http://www.erfdeel.ng.org.za/

45. NG Waverley Oos, Pretoria

Om as koningsgesin God te loof, mekaar te versorg, hoop te bring en mee te werk aan die genesing van die gemeenskap
http://www.ngwaverleyoos.co.za/

46. pargief

Erediens-werkwinkel vir die NG Kerk Empangeni, wyksgemeente Mtunzinie
http://www.angelfire.com/biz/uzulu/pargief.htm

47. Presbiteriaanse Kerk Centurion

Die ryke geloof en liturgiese Presbiteriaanse erfenis in Afrikaans
http://www.cpk.co.za/

48. SA Gemeente, London

SA Gemeente - Pentonville Road, King's Cross, London - by die Walliese Kerk - Alle gemeente aktiwiteite
http://www.sagemeente.com/

49. Stellenbosch Gemeente

Stellenbosch Gemeente se Tuisblad
http://www.sg.org.za/

50. V.G.K. Decoligny, Umtata, Transkei

Geskiedenis van VGK Decoligny
http://www.decoligny.org.za/

Bladsy 5 van 6  (53 Resultate)
1   2   3   4   5   6  

godsdiens - kerke