Soek Gids Nuwe skakel Woordeboek Eenhede

  Die Afrikaanse soekmasjien.

Doelgemaakte Soektog

GodsdiensRieme Gids >> Godsdiens


Bladsy 5 van 10  (98 Resultate)

41. NG gemeente Somerstrand in Port Elizabeth

om met vreugde te lewe en met liefde te dien vanuit 'n vaste geloofsverbintenis aan Jesus Christus ons Hoof.
http://home.global.co.za/~ngksomer/

42. NG Gemeente Wierdapark, Pretoria

Ons deel God met mekaar en ander
http://www.ngwierdapark.co.za/

43. NG Kerk

Tuisblad van die kerk met: Die nuwe Hervorming, Standpunt van die Algemene Sinodale Kommissie van die NG Kerk, Kerkorde 2002, ens.
http://www.ngkerk.org.za/

44. NG Kerk Bothaville Noord

Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het
http://www.bothavillenoord.ng.org.za/

45. NG Kerk Hugenoot

NG Kerk Hugenoot Bayswater Bloemfontein
http://www.nghugenoot.co.za/

46. NG Kerk Pierre van Ryneveld

Ons droom dat Pierre van Ryneveld 'n dienende geloofsfamilie, sonder grense, voor die aangesig van God sal wees.
http://www.pvr.co.za/

47. NG Kerk Wynberg

Ons wil met ons hele hart daarna soek om ons hemelse Vader beter te leer ken. Ons streef op alle terreine van ons gemeente daarna om te groei in ons verhouding met ons enigste Verlosser..
http://www.ngkerkwynberg.co.za/

48. NG Lynnwoodrif

Met "Christus alles en in almal", bedoel ons dat soveel mense moontlik deur middel van bedieninge van die gemeente onder die leiding van die Heilige Gees gelei sal word
http://www.lynnwoodrif.co.za

49. NG Moedergemeente Oudtshoorn

NGK Moedergemeente Oudtshoorn se hoofblad
http://www.moeder.co.za/

50. NG Riebeeckstad-Erfdeel

Christus alles en in almal
http://www.erfdeel.ng.org.za/

Bladsy 5 van 10  (98 Resultate)
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ..

Godsdiens -