Soek Gids Nuwe skakel Woordeboek Eenhede

  Die Afrikaanse soekmasjien.

Doelgemaakte Soektog

Godsdiens



Rieme Gids >> Godsdiens


Bladsy 4 van 10  (98 Resultate)

31. Nederduits Gereformeerde Kerk van Alberton suid

Nederduits Gereformeerde Kerk van Alberton suid in afrikaans
http://www.albertonsuid.com/

32. Nederduits Gereformeerde Kerk Wilgespruit Roodepoort

Inligting en aktiwiteite van die gemeente
http://www.wilgespruit.co.za/

33. Nederduitsch Hervormde Kerk, gemeente Kempton Park-Oos

Hierdie is die amptelike webbladsy van die Nederduitsch Hervormde Gemeente Kempton Park-oos. Visie - God se hawe van Hulp en Hoop
http://www.kpo.co.za/

34. Nederduitse Gereformeerde Kerk Verwoerdburgstad

Ons is `n geloofsgemeenskap wat in groeiende verhoudings met God, mekaar en die wˆreld leef.
http://www.ksm.co.za/

35. Nederduitse Gereformeerde Kerk Lyttelton-Oos

Geestelike Groei, Roeping, Nuus, Aktiwiteite, Program, Aksies en Bedieninge ens.
http://www.lytteltonoos.org.za/

36. Nederduitse Gereformeerde Kerk Universiteitsoord Pretoria

Ons gemeente bestaan nie ter wille van homself nie, maar sodat God ons as 'n kanaal vir sy heilige liefde kan gebruik
http://www.universiteitsoord.co.za/

37. Nederduitse Gereformeerde Kerk Pretoria Garsfontein

Met nuus, preke en Die Gerf - Nuusbrief
http://www.nggars.co.za/

38. Neos Gemeente

Die Visie van Neos Gemeente is om steeds God se nuwe werk in ons omgewing te wees
http://www.neos.co.za/

39. NG Gemeente Moreletapark

NG Gemeente Moreletapark is besig om 'n tweede ontwikkelingsfase te betree. Die proses staan bekend as Delta en dui op strome van se‰n wat wyer en dieper moet vloei
http://www.moreleta.org/

40. NG Gemeente Sasolburg Vier Ankers

Kyk na 'n uittreksel uit Vier Ankers se gemeentekoerant, die Rugama. Die gemeenteprogram.
http://www.sasolburg.web.za/vierankers/

Bladsy 4 van 10  (98 Resultate)
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ..

Godsdiens -