Soek Gids Nuwe skakel Woordeboek Eenhede

  Die Afrikaanse soekmasjien.

Doelgemaakte Soektog

godsdiens kerkeRieme Gids >> godsdiens >> kerke


Bladsy 3 van 6  (53 Resultate)

21. N G Kerk, Groblersdal

Om meelewende, geestelik volwassse lidmate daar te stel, wat lewende getuies vir Christus sal wees in die gemeente en gemeenskap deur woord en deur lewe.
http://www.ngkerkgroblersdal.co.za/

22. N.G. Gemeente Heuwelkruin, Bloemfontein

Visie en leuse "Draers van die Lig"
http://www.ngheuwelkruin.org.za/

23. N.G. Kerk Brackenfell Proteahoogte

Proteahoogte gemeente is 'n boom teen die heuwel, wat gevoed word uit die Stroom Lewende Water, sodat ons deur die jaar vrugte dra en genesing bring, deur vir mekaar en die hele wˆreld om te gee
http://www.proteahoogte.co.za/

24. Ned. Geref. Kerk Noordkus

Om die kerk binne die volgende 5 jaar te omskep in `n dinamiese gemeente waar lidmate: God se liefde sal ervaar en sy opdragte van liefde tot God en jou naaste sal uitleef. ..
http://www.noordkus.co.za/

25. Nederduits Gereformeerde Kerk van Alberton suid

Nederduits Gereformeerde Kerk van Alberton suid in afrikaans
http://www.albertonsuid.com/

26. Nederduits Gereformeerde Kerk Wilgespruit Roodepoort

Inligting en aktiwiteite van die gemeente
http://www.wilgespruit.co.za/

27. Nederduitsch Hervormde Kerk, gemeente Kempton Park-Oos

Hierdie is die amptelike webbladsy van die Nederduitsch Hervormde Gemeente Kempton Park-oos. Visie - God se hawe van Hulp en Hoop
http://www.kpo.co.za/

28. Nederduitse Gereformeerde Kerk Verwoerdburgstad

Ons is `n geloofsgemeenskap wat in groeiende verhoudings met God, mekaar en die wˆreld leef.
http://www.ksm.co.za/

29. Nederduitse Gereformeerde Kerk Lyttelton-Oos

Geestelike Groei, Roeping, Nuus, Aktiwiteite, Program, Aksies en Bedieninge ens.
http://www.lytteltonoos.org.za/

30. Nederduitse Gereformeerde Kerk Universiteitsoord Pretoria

Ons gemeente bestaan nie ter wille van homself nie, maar sodat God ons as 'n kanaal vir sy heilige liefde kan gebruik
http://www.universiteitsoord.co.za/

Bladsy 3 van 6  (53 Resultate)
1   2   3   4   5   6  

godsdiens - kerke