Soek Gids Nuwe skakel Woordeboek Eenhede

  Die Afrikaanse soekmasjien.

Doelgemaakte Soektog

godsdiensRieme Gids >> godsdiens


Bladsy 3 van 10  (98 Resultate)

21. Gereformeerde Kerke van Suid-Afrika

Tuisblad van die kerk met dagstukkies, almanak, publikasies, belydenisse, en ander kerkinligting.
http://www.gksa.org.za/

22. Kaleidoskoop

Kaleidoskoop gemeente
http://www.kaleidoskoop.co.za/

23. LewendeWoord

Om 'n groeiende, volwasse stadskerk model tot stand te bring wat elke sektor van die stadsgemeenskap impakteer.
http://www.lewendewoord.co.za

24. Logos, Brackenfell

Logos is `n outonome gemeente wat eintlik sy identiteit daarin vind dat die gemeente voortdurend radikaal hervorm en vernuwe na die Nuwe Testamentiese (N.T.) kerk van die Skrif
http://www.logos.org.za/

25. N G Kerk in NamibiŽ

Inligting oor die kerk in NamibiČ. Daar is tans 46 gemeentes van die Kerk in NamibiČ.
http://www.ngkn.com.na/

26. N G Kerk Walvisbaai-Meersig NamibiŽ

N G Kerk Walvisbaai-Meersig, se aktiwiteite en geskiedenis
http://members.mweb.com.na/ngmeersig/

27. N G Kerk, Groblersdal

Om meelewende, geestelik volwassse lidmate daar te stel, wat lewende getuies vir Christus sal wees in die gemeente en gemeenskap deur woord en deur lewe.
http://www.ngkerkgroblersdal.co.za/

28. N.G. Gemeente Heuwelkruin, Bloemfontein

Visie en leuse "Draers van die Lig"
http://www.ngheuwelkruin.org.za/

29. N.G. Kerk Brackenfell Proteahoogte

Proteahoogte gemeente is 'n boom teen die heuwel, wat gevoed word uit die Stroom Lewende Water, sodat ons deur die jaar vrugte dra en genesing bring, deur vir mekaar en die hele wąreld om te gee
http://www.proteahoogte.co.za/

30. Ned. Geref. Kerk Noordkus

Om die kerk binne die volgende 5 jaar te omskep in `n dinamiese gemeente waar lidmate: God se liefde sal ervaar en sy opdragte van liefde tot God en jou naaste sal uitleef. ..
http://www.noordkus.co.za/

Bladsy 3 van 10  (98 Resultate)
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ..

godsdiens -