Soek Gids Nuwe skakel Woordeboek Eenhede

  Die Afrikaanse soekmasjien.

Doelgemaakte Soektog

GodsdiensRieme Gids >> Godsdiens


Bladsy 2 van 10  (98 Resultate)

11. AP Kerk Kakamas

Die AP Kerk is 'n kerk van Jesus Christus, 'n Protestantse Gereformeerde Afrikaanse Kerk wat die hele Bybel as die heilige en onfeilbare Woord van God en Glo in die Drie-enige God(Vader, Seun en Heilige Gees) ..
http://www.apkerk-kakamas.8k.com/

12. AP Kerk Sanddrift

Die AP Kerk is 'n gereformeerde kerk van Christus wat die hele Woord van God verkondig aan alle mense.
http://apksanddrift.tripod.com/

13. Biblaridion

NG Wierdapark se beskeie poging om, na aanleiding van die gemeente se Bybelstudie geleenthede, vleuels te gee aan die getuienis van gelowiges
http://www.biblaridion.co.za/

14. Centurion-Wes Presbiteriaanse Kerk

Klassieke Presbiteriaanse materiaal in Afrikaans. Teologie, belydenis, oordenkings, liedere, artikels, liturgie
http://www.cpk.co.za/

15. Die Evangelies-Gereformeerde Kerk van Suid-Afrika

'n Evangeliese kerk met gereformeerde grondslag en reik die hand van vriendskap en welwillendheid na elke Christus-belydende Kerk. Distansieer hom van die Wˆreldraad- en Suid-Afrikaanse Raad van Kerke
http://www.egkerk.co.za/

16. Die Gereformeerde Kerk Boksburg-Suid

'n Gemeente aan die werk, almal altyd biddend, Christus gerig, gemeente-gerig en na buite gerig.
http://home.mweb.co.za/st/stephan1/

17. diekerk.net - Universitas Baptiste kerk, Bloemfontein

Saam maak ons 'n verskil, bou ons 'n Model-gemeente tot eer van die Here, vorm ons 'n vuis waarmee die Here die vestings van die Satan afbreek. Saam is ons 'n hand waarmee die Here ander se‰n
http://www.kerk.co.za/

18. Gereformeerde Kerk - Linden

S• verstaan ons as gemeente ons roeping in die wˆreld: Dat ons as volgelinge van Jesus Christus besig moet wees met die dinge wat die Here self gedoen het. "Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook."
http://www.linden.org.za/

19. Gereformeerde Kerk Centurion

Met onderwerpe soos:Prediking, Perspektief, Artikels, Bybelskool, Bybelstudie, Diakonia, Aktiwiteite, Gemeente Besonderhede, ens
http://www.gkcenturion.org.za/

20. Gereformeerde Kerk Pretoria Brooklyn

Ons is een van die kerke in die kerkverband van die GKSA.. Ons glo in God Drie-enig, Vader Seun en Heilige Gees. Ons aanvaar die Bybel as die Woord van God.
http://www.gkbrooklyn.org.za/

Bladsy 2 van 10  (98 Resultate)
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ..

Godsdiens -