Soek Gids Nuwe skakel Woordeboek Eenhede

  Die Afrikaanse soekmasjien.

Doelgemaakte Soektog

godsdiensRieme Gids >> godsdiens


Bladsy 10 van 10  (98 Resultate)

91. Dominee.co.za

Die portaal vir dominee, lidmaat, en gemeente. Gereformeerde preke en kerksake
http://www.dominee.co.za/

92. Jou Christen Erediens Biblioteek op die Internet

Hier by Webwoord kan jy nou eredienste / besprekings / getuienisse aflaai en na luister.
http://www.webwoord.co.za/

93. Preekargief

Hierdie webblad is ontwerp vir Christene wat 'n behoefte het aan geestelike voedsel vanuit God se Woord. Hier is verskeie preke opgelaai van ds. Adriaan Swart, en u is welkom om dit te gebruik! Mag hierdie webblad mee werk om die evangelie van God aan almal te verkondig! SOLI DEO GLORIA
http://www.preek1.20m.com/

94. Vrymesselaar

Inligting oor hierdie organisasie
http://af.wikipedia.org/wiki/Vrymesselaar

95. Dubai Afrikaanse Gemeente

Ons gemeente fokus is om vir die Afrikaanssprekende in Dubai `n geestelike tuiste te bied
http://www.dubaigemeente.com/

96. Ned Geref Sinode van Oos-Transvaal

Coram Deo: 'n Lewe in die teenwoordigheid van God in navolging van Christus....
http://www.sinoos.co.za/

97. NGKerk Sinode Noord-Transvaal

Bely dat ook die NG Kerk skepping van God Drie-enig is en as gawe aan Suid-Afrika geskenk is
http://www.ngk-ntvl.com/

98. Christelike Toneelorganisasie

Die Christelike Toneelorganisasie is 'n interkerklike organisasie wat Evangelie van Christus uitdra deur middel van toneel
http://cto.i8.com/

Bladsy 10 van 10  (98 Resultate)
.. 2   3   4   5   6   7   8   9   10  

godsdiens -